« กรกฎาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 4 คน
Number of Lastmonth 322 คน
Total 13,478 คน
"แผนที่ธรรมะ" FM 103.25 MHz AM 1422 KHz (20/07/2558) ธกส จับฉลากออมทรัพย์ทวีโช (20/07/2558)
การเตรียมความพร้อมเข้าสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) (20/07/2558) พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ม.มหิด (07/07/2558)
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่พัฒนาที่ดินเกษตรผสมผสาน ตามรอยพ่อ (29/06/2558) งานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ (29/06/2558)
นายภานุมาส ปัญญามงคล ผอ.สวท.อำนาจเจริญ นำทีมถ่ายทอดเสียง โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (20/06/2558) ป.ป.ช.จัดโครงการเชิดชูคนดีบุคคลต้นแบบกิจกรรมเสวนากัลยาณมิตร ป.ป.ช. ประจำปี 2558 (19/06/2558)
กฟภ.อำนาจเจริญ จัดสัมมนาโครงการ PEA ห่วงใย ใส่ใจทุกชีวิต ประจำปี ๒๕๕๘ (19/06/2558) สวท.อำนาจเจริญ ถ่ายทอดเสียง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ รร.บ้านหนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (18/06/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวท้องถิ่น 
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการประกันสังคมห่วงใย ใส่ใจผู้ขับขี่ ร่วมรักสามัคคี 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ปี 2558 (20/07/2558)
จังหวัดอำนาจเจริญประชุมหารือแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการการค้าตามแนวชายแดน (20/07/2558)
ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง นักประชาสัมพันธ์ พัฒนากรขวัญใจชุมชน หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ (20/07/2558)
จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการค่ายคนกล้าดีศรีอำนาจเจริญบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ (20/07/2558)
จังหวัดอำนาจเจริญประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (20/07/2558)
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองแห่ ม.1 ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (20/07/2558)
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองแห่ ม.1 ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ (20/07/2558)
สำนักงานพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญจัดโครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำน้ำตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (20/07/2558)
จังหวัดอำนาจเจริญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับจังหวัด (23/06/2558)
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสาระสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (23/06/2558)
ป.ป.ช. จัดโครงการเชิดชูคนดี “บุคคลต้นแบบ” กิจกรรมเสวนากัลยาณมิตร ป.ป.ช. ประจำประจำปี 2558 (23/06/2558)
อ่านทั้งหมด     
)
จำนวนคนอ่าน 235 คน จำนวนคนโหวต 0 คน